Tên Công ty: CÔNG TY TNHH VINADAY GOREISE VIETNAM
Địa chỉ: 230 Đề Thám, Quận 1, tp Ho Chi Minh, Vietnam 711228
Điện thoại: (+84-28)-38388382
Email: cs@goreise.com
Giấy phép kinh doanh: 0310071681 Cấp lần 1: 29/5/2010