Chính sách bảo hành được CÔNG TY Goreise Việt Nam được thực hiện rất nghiêm túc và minh bạch. Dịch vụ sau bán hàng được khách hàng đánh giá cao và tin tưởng. (nhóm hàng hóa/dịch vụ có bảo hành)